TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMAN 1 BULUKUMBA
 TENAGA PENDIDIK

Drs. Rusli Umar, M. Pd.
 
NIP
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat
 
Sahabuddin, S. Pd., M. Si
 
NIP
Jabatan : Wakasek Bidang Kurikulum
Alamat
Arif Kusmianto, S. Pd.
 
NIP
Jabatan : Wakasek Bidang Kesiswaan
Alamat
Biolla, S. Pd., M. Pd. 
 
NIP
Jabatan : Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana
Alamat
Drs. H. Rustan
 
NIP
Jabatan : Wakasek Bidang Humas
Alamat

 

Darwis, S. Sos
Abdul Rahman, S. Kom
 
NIP
Jabatan
Alamat
Muhammad Jafar, S. Pd., M. Pd.  

 

   Suryana, S. Pd.    Nurliah, S. Pd.
   Masridah, S. Pd.    Dra. Hj. Saodah, M. Pd.
 Dra. Hj. Suraedah Arfah
 
 Muslina, S. Pd.
   Dra. unaedah    Drs. H. Muh. Said, M. Si
       

     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

TENAGA KEPENDIDIKAN